Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål


Ring

919 00 616

Send e-post

post@atac.no

Besøksadresse

Østre Tromøyv 535
4812 Kongshavn


Hvordan bestille varer hos dere?

Bestillinger tas imot via nettside og e-post.

Hva slags logo trenger dere av oss?

For å gi dere et tilfredsstillende resultat på logotrykk trenger vi å få tilsendt logoen i et vektorisert format som .eps/.ai/.pdf. Er du usikker på om du har logoen i riktig format kan du sende det du har så skal vi komme tilbake til deg.
Logoer i vektorisert format er ofte slik at du ikke kan åpne filen hos deg, men det betyr ikke at filen er feil, eller skadet, men rett og slett at en må åpne logoen i et grafisk program beregnet for dette formål. Send derfor filer du ikke selv kan åpne, så sjekker vi.

Hva med trykkfarger i logoen?

For å gi det beste resultatet trenger vi å vite hvilke logofarger din logo inneholder. Det er Pantone farger som er det riktige fargeformatet å oppgi fargene i. Dette forkortes ofte til PMS-farger. Eksempel så er fargene i det norske flagget PMS 200 (rød) og PMS 281 (blå).
Er du usikker på fargene så kontakt dem som laget logoen deres - de vet.

Tilbyr dere andre produkter enn de som finnes på nettsiden?

Ja, vi kan alltid hjelpe deg med å finne andre typer produkter og merkevarer eller hjelpe til med spesialproduksjon.

Hvorfor vises det ikke fraktpriser i nettbutikken?

Siden nettbutikken består av mer enn 50.000 ulike produkter så kjøper vi inn råproduktene fra mange ulike grossister i inn- og utlandet. Det betyr igjen at vi må kanskje hente varene fra flere lokasjoner før vi kan gi deg en komplett pris. Vi vil alltid bestrebe oss på å holde fraktkostnadene så lave som mulig for våre kunder.

Er det mulig å handle som privatperson hos dere?

Vår forretningsvirksomhet er beregnet på bedrifter og organisasjoner i B2B markedet. Derfor selger vi primært ikke til privatpersoner.

Kan min bedrift få hjelp til å lage egen nettbutikk hos dere?

Ja vi kan legge til rette for at din bedrift får egen kundebutikk med deres sortiment og profil.


1. Priser

Oppgitte priser i nettbutikken er eksklusiv merverdiavgift. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av svingninger i valutakurser, forhøyede materialpriser, endrede tollsatser, lovpålagte avgifter og eventuelle skrivefeil / trykkfeil. I slike tilfeller vil du bli kontaktet.

2. Fraktkostnad

Frakt kommer i tillegg på alle priser du ser i nettbutikken. Frakt kan ikke oppgis direkte før vi har alle data fra deg slik at vi kan kalkulere korrekte frakter.
Merk at produktene du ser i nettbutikken håndteres av mange ulike undergrossister, slik at det kan om du plukker ulike produkter, tilkomme frakter fra mer enn et sted. Ordren settes ikke i gang før du har bekreftet ordren etter at du har mottatt totale fraktkostnader fra vår side.

3. Betalingsbetingelser

For nye kunder gjelder forskuddsbetaling enten på giro eller Vipps. For faste kunder som ønsker faktura istedenfor kontant betaling, vil selger gjennomføre en kredittanalyse. Dersom kredittanalysen vurderes som tilfredsstillende, gis det 10 dagers betalingsfrist mot faktura. Ved fakturabetaling tilkommer et fakturagebyr. For eksisterende avtalekunder gjelder samme betingelser som tidligere. Foretak som ikke er kredittverdige kan forskuddsbetale, enten på giro eller med Vipps.

4. Produkter med trykk

Ved logomerking kan det forekomme en viss nyanseforskjell på fargene avhengig av materiale og bakgrunnsfarge. Logofarger vil også kunne ha ulike nyanser på ulike trykkemaskiner / metoder. I de fleste tilfeller kan et prøvetrykk bestilles dersom kunde vil forsikre seg at trykkfargen er helt korrekt. Kunde skal varsle selger om dette før korrektur på produktene godkjennes. Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe, og leveringstiden kan forlenges ved bestilling av prøvetrykk. Ved logotrykk anvendes alltid Pantone Matching System (PMS-skalaen) eller CMYK ved digitaltrykk.

5. Over- / underleveranse

Ved levering av produkter med logotrykk, kan det forekomme over- eller underleveranse ifbm logomerkingen av produktet. Vi forbeholder oss retten til å levere og fakturere inntil 10 % over- eller underleveranse.

6. Eiendomsrett

Levert produkt forblir selgers eiendom til faktura er betalt i sin helhet.

7. Leveringstider

Bindende avtaler gjelder ikke før kjøpers bestilling er skriftlig bekreftet av selger. Leveringstiden regnes fra senest:

- den dagen da ordrebekreftelse er bekreftet av selger
- dato for mottakelse av kjøpers godkjenning av utfallsprøve / korrektur / prøvetrykk.

For de fleste produktene opereres det med 3-4 ukers levering hvis produktet skal logomerkes. I noen tilfeller kan vi levere på kun få dager hvis det er nødvendig. Kontakt oss med dine konkrete behov og vi finner en løsning.

8. Force Majeure

Leveringstiden må aksepteres forlenget, når det inntrer forhold som er helt utenfor selgers kontroll og / eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd.

9. Reklamasjon

Anmerkning om feil eller brist i leveransen skal skje snarest etter at kjøperen har merket dette eller burde ha merket dette. På ordinære produkter regnes vanlig reklamasjonstid på 4 dager fra varens mottakelse. Disse anmerkninger medfører, uansett tidspunkt for feilens oppdagelse, ikke andre følger for selgeren enn å levere nytt riktig produkt i.h.h.t. disse leveringsbestemmelser.
Returner aldri varer uten å kontakte selger først.

10. Design & skisser

Design og skisser er Atac Reklame AS sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. LOV-1961-05-12-2. Selger kan fritt bruke design, skisser og foton av kundes produkter med logomerking til egen markedsføring.

11. Retur

Samtlige varer med logotrykk produseres spesifikt for kjøper, noe som innebærer at alle ordre med logotrykk alltid er bindende. Kun returer der vi kan stilles til ansvar, f. eks ved feilekspedisjon, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen.
Retur må alltid først godkjennes av selger. Eventuell retur av varer uten logo må avtales på forhånd.
Hvis retur skal kunne avtales på tekstiler uten logomerking må originalemballasjen og label være ivaretatt. Ordre/pakkseddel, eller fakturadokument må vedlegges.

12. Annullering av ordre

Dersom en ordre ønskes annullert av kjøper må selger først innhente en godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller leverandør. Kunde dekker samtlige påløpte kostnader, minimum 1000 kr per ordre.